Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs 2019-2020

Nr. crt. Facultate Departament Poziţie Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învățământ conform cu structura postului din Statul de functii Descrierea postului
1 Agricultura I.Științe tehnice și științele solului I/B/2 Conferențiar Bonitarea terenurilor agricole; Pedologie; Pedologie 2. I B 2
2 Agricultură I.Științe tehnice și științele solului I/B/9 Șef lucrări Educație fizică și sport 2; Educație fizică 1; Educație fizică 2; Parazitologie; Educaţie fizică; Educație fizică și sport 3; Educație fizică și sport 4; Educație fizică și sport 1. I B 9
3 Agricultură I.Științe tehnice și științele solului I/B/13 Asistent Mașini agricole; Conducerea tractorului; Conducere tractoare; Conducere autovehicule 2; Exploatarea utilajelor agricole 1; Utilaje și sisteme de transport; Testarea și diagnosticarea mașinilor și utilajelor; Utilizarea calculatoarelor de proces și a instalațiilor de monitorizare; Senzori, traductori și achiziții de date; Conducerea auto 2. I B 13
4 Agricultura II.Cultura Plantelor II/B/1 Profesor Ameliorarea plantelor 1; Ameliorarea plantelor 2; Ameliorarea plantelor; Producerea de sămânță și material săditor; Conservarea biodiversităţii cultivarelor. II B 1
5 Agricultură II.Cultura Plantelor II/B/22 Asistent Zootehnie şi nutriţie animală 1; Zootehnie și nutriția animalelor 1; Zootehnie şi nutriţie animală 2; Zootehnie și nutriția animalelor 2; Cinegetică și piscicultură; Etologie; Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 1; Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 2; Apicultură; Topografie; Managementul proiectelor. II B 22
6 Agricultură II.Cultura Plantelor II/B/23 Asistent Genetică 1; Genetică 2; Genetică generală; Genetica plantelor; Biologie celulară; Fitocenologie; Biotehnologii; Conservarea naturii; Histologie vegetală şi animală; Genetica umană; Conservarea biodiversităţii; Fitoterapie.
Fitoterapie
II B 23
7 Agricultura III. Ingineria și protecția mediului III/B/6 Șef lucrări Etică și integritate academică; Langue roumaine 3; Langue roumaine 2; Metode și tehnici de comunicare; Academic Ethics and Integrity. III B 6
8 Agricultura III.Ingineria și protecția mediului III/B/9 Asistent Fizica 1; Fizica 2; Chimia mediului; Analiza instrumentală; Surse de radiații și tehnici de protecție; Chimie 1; Practică; Analiza și sinteza proceselor tehnologice.
Analiza și sinteza proceselor tehnologice
III B 9
9 Horticultură I.Horticultură și Peisagistică I/B/15 Asistent Amenajarea și întreținerea gazonului; Plante ornamentale de interior; Pomicultură ornamentală; Artă florală; Istoria parcurilor şi grădinilor; Practică 2; Floricultură 1; Floricultură 2. I B 15
10 Horticultură II.Silvicultură II/B/12 Șef lucrări Educaţie fizică 1; Educaţie fizică 2; Practică 2; Educaţie fizică 3; Educaţie fizică 4; Metode de învățare. II B 12
11 Horticultură II.Silvicultură II/B/14 Asistent Silvicultură 1; Silvicultură 2; Administraţie silvică. II B 14
12 Horticultură III.Științe Economice III/B/1 Profesor Analiză economică şi financiară; Analiza strategiilor de dezvoltare rurală; Gestiunea afacerilor în silvicultură 2; Bazele evaluării afacerii. III B1
13 Horticultură III.Științe Economice III/B/3 Lector Ghid și orientare; Educaţie fizică 1; Educaţie fizică 2; Ed. fizică și sport*; Educaţie fizică şi sport; Practică. III B 3
14 Horticultură IV. Măsurători Terestre și Științe Exacte IV/B/13 Asistent disciplinele: Cadastru 1; Cadastru 2; Cadastru (proiect); Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 1; Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 2; Practică-topografie I; Practică- topografie II și geodezie; Compensarea măsurătorilor și statistică 1. IV B 13
15 Zootehnie si Biotehnologii II. Științe tehnologice II/B/1 Conferențiar Tehnologia creșterii cabalinelor, producțiile animalelor 1; Materii prime de origine animală; Producțiile animalelor 2. II B 1
16 Medicina Veterinara I. Științe Preclinice I/B/1 Conferențiar Chimie; Biochemistry; Biochimia metabolismului tisular; Chemistry; Biochemistry and molecular biology. I B 1
17 Medicina Veterinara I. Științe Preclinice I/B/10 Șef de lucrări Anatomie 3; Anatomie 4. I B 10
18 Medicina Veterinara I. Științe Preclinice I/B/16 Asistent Chimie; Biochimie și biologie moleculară; Biochimie. I B 16
19 Medicina Veterinara II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor II/B/2 Conferențiar Creșterea animalelor; Producții animaliere 2; Patologie animală. II B 2
20 Medicina Veterinara II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor II/B/4 Șef de lucrări Bien-être, ethologie et protection animale; Hygiène vétérinaire et protection d’environnement; Welfare, etology and animal protection; Veterinary hygiene and environment protection; Bunăstare, etologie și protecție animală; Igiena veterinară şi protecţia mediului. II B 4
21 Medicina Veterinara II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor II/B/12 Asistent Practică intramurală. II B 12
22 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/8 Șef de lucrări Clinica ecvine 1; Clinica ecvine 2; Clinique-ruminants 2; Equine-Clinics 1; Equine-Clinics 2; Clinique-Equine 1; Clinique-Equine 2; Clinică chirurgicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2. III B 8
23 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/21 Asistent Clinica rumegătoare 2; Clinica rumegătoare 1; Ruminants-Clinics 1; Ruminants-Clinics 2; Clinique-Ruminants 1; Clinique-Ruminants 2; Clinica suine 1; Clinica suine 2. III B 21
24 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/22 Asistent Propedeutică și tehnică chirurgicală 1; Propedeutică și tehnică chirurgicală 2; Clinică chirurgicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2. III B 22
25 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/27 Asistent Semiologie 1; Semiologie 2. III B 27
26 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/32 Asistent Toxicology 1; Toxicologie 2; Toxicologie 1; Citologie et hematologie. III B 32
27 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice IV/B/1 Profesor Medicină preventivă; Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4; Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3; Boli infecțioase 1; Legislație și deontologie în medicina veterinară. IV B 1
28 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice IV/B/8 Șef de lucrări Clinical laboratory; Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 4; Laborator clinic; Internal Medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2. IV B 8
29 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice IV/B/10 Șef de lucrări Biologie animală; Parazitologie şi boli parazitare 1; Parazitologie şi boli parazitare 2. IV B 10
30 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice IV/B/26 Șef de lucrări Radiology and medical imaging; Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2; Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 1. IV B 26
31 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice IV/B/27 Asistent Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3; Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4; Boli infecțioase 1; Boli infecțioase 2. IV B 27
32 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice IV/B/32 Asistent Clinica rumegătoare 1; Clinique médicale (clinique et leçons cliniques sur espèces) 2; Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4; Clinica rumegătoare 2. IV B 32
33 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice IV/B/33 Asistent Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 1; Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4; Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2. IV B 33
34 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/1 Conferențiar Procesarea în industria morăritului și panificației 1; Procesarea în industria morăritului și panificației 2; Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 1; Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2. I B 1
35 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/5 Șef lucrari Controlul calității produselor vegetale 1; Controlul calității produselor de origine vegetală 1; Calitatea și siguranța alimentelor de origine non-animală 1; Plante condimentare și aromatizante; Ecoalimente; Materii prime și ingrediente pentru preparate gastronomice. I B 5
36 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/6 Șef lucrari Managementul calității alimentelor; Calitatea și siguranța alimentelor de origine non-animală 2; Sisteme de management al calității produselor alimentare; Managementul calității aplicat în gastronomie; Certificarea produselor alimentare; Calitatea și siguranța alimentelor de origine non-animală 1. I B 6
37 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/9 Asistent Tehnologia produselor extractive 2-ulei; Tehnologia produselor extractive 1-zahăr; Tehnologia amidonului-produse zaharoase; Reologia alimentelor; Tehnologia produselor extractive-ulei; Tehnologia uleiului şi a margarinei; Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 2; Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 1; Tehnologia amidonului. I B 9
38 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului II B/1 Profesor Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară; Arome şi sisteme aromatizante moderne; Compuși biologic activi; Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1. II B 1
39 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/2 Conferențiar Food Fraud and Mitigation; Aplication of ISO 17025 in Agrifood Testing Laboratories (GLP); Chimie anorganică și chimie analitică 1. II B 2
40 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/5 Șef lucrari Boli transmisibile prin alimente la om; Microbiologie specială; Contaminanții biologici și siguranța alimentelor; Analiza și monitorizarea riscurilor în gastrotehnie. II B 5
41 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/6 Șef lucrari Tehnologii în obținerea și utilizarea aditivilor alimentari 2; Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 1; Gastrotehnie și catering; Protecţia consumatorului în România şi Uniunea Europeană 2; Implementarea Sistemului ISO 17025 în laboratoarele de control a contaminanților. II B 6
42 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/7 Șef lucrari Inocuitatea produselor alimentare; Nutriție și sănătate; Nutriție personalizată și dietetică (alcătuire diete); Chimia alimentului. II B 7
43 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/8 Șef lucrari Food marketing (retails; catering) and consumer protection; Bioetică alimentară; Etică și integritate academică; Etjics and academic integrity; Management și marketing. II