Comisie pentru relaţii cu absolvenţii

Comisia pentru relaţia cu absolvenţii are rolul de a dezvolta legături de colaborare dintre USAMVCN  şi absolvenţii săi, de a promova imaginea Universităţii şi de a creşte  prestigiul acesteia pe plan intern şi internaţional. Comisia funcţionează într-o formulă de parteneriat cu mediul economic şi socio-politic, instituţii implicate cu scopul realizării unor obiective strategice comune.

Obiectivele  comisiei:

  • asigură contacte cu organizaţii şi instituţii care implică foşti absolvenţi pentru abordarea  unor programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică internă şi internaţională;
  • informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă şi a altor oportunităţi de confirmare profesională;
  • desfăşoară acţiuni cu scopul intermedierii angajării pe piaţa muncii din domeniul absolvit;
  • promovează imaginea universităţii pe plan intern şi extern;
  • colaborează în organizarea proiectelor şi programelor specifice cu Asociaţia Absolvenţilor, cu Centrul de Educaţie pentru Carieră şi Biroul de Comunicare şi Relaţii publice;
  • întocmeşte raportul de activitate anual;
  • urmărește traseul profesional al absolvenţilor Universităţii;
  • dezvoltă contacte cu instituţii centrale şi locale.

Structura Comisiei:

Comisia pentru relaţia cu absolvenţii este subordonată Consiliului de Administraţie prin Prorectorul cu Probleme Sociale şi Studenţeşti (Conf. dr. Adrian Oros), care are rolul de preşedinte al Comisiei, iar coordonarea Comisiei este asigurată de Lector dr. Tunde Giurgiuman. Membrii comisiei: Conferențiar dr. Alexandru Gudea (Medicină Veterinară), Prof. Dr. Stelian Dărăban (Zootehnie), Conferețiar dr. Leon Muntean (Agricultură), Prof. dr. Mugurel Jitea (Horticultură).

Regulamentul Comisiei pentru relaţia cu absolvenții 
Statistică universitate
Evenimente si întâlniri
Formular pentru evidența absolvenților

Date de contact:

Sediu: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca,
Calea Mănăştur, Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca
Tel.+ 40-264-596.384  int.289
Fax + 40-264-593.792
www.usamvcluj.ro

Coordonator: Lector dr. Tunde Giurgiuman
Tel: 0744206491
E.mail: tundegiurgiuman@usamvcluj.ro

Facultatea de Agricultură

Leon Muntean
Tel:0264-596.384, int. 276
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0744692464
E-mail: lmuntean@usamvcluj.ro

Facultatea de Horticultură

Mugurel Jitea
Tel:0264-596.384,
Fax: 0264-593.792
Mobil: –
E-mail: mjitea@usamvcluj.ro

Facultatea de Medicină Veterinară

Gudea Alexandru
Tel: 0264-596.384
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0745504003
E-mail: alexandru.gudea@usamvcluj.ro

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Dărăban Stelian
Tel:0264-596.384, int. 322
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0740355097
E-mail: ovineusamv@yahoo.com

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Adriana Păucean
Tel: 0264-596.384
Fax: 0264-593.792
Mobil: 0745264041
E-mail: adriana.paucean@usamvcluj.ro