Activitati sociale și studențești

Consiliul cu Activități Sociale şi Studenţeşti funcţionează potrivit Legii 1/2011, a Cartei universitare, a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare (RU 9) şi a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul cu Activități Sociale şi Studenţeşti are ca obiective sociale :

  • identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare economică şi socială a universităţii;
  • identificarea resurselor necesare pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social şi participarea activă a Universităţii la viaţa comunitară pe plan local, regional şi naţional.

Consiliul cu Activități Sociale şi Studenţeşti are ca obiective studenţeşti:

  • creşterea calităţii serviciilor specifice oferite studenţilor;
  • diversificarea ofertei de servicii oferite studenţilor;
  • participarea studenţilor la elaborarea şi punerea în aplicare a deciziilor privind serviciile şi facilităţile oferite studenţilor;
  • armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale, sportive şi etice în comunitatea regională, naţională şi internaţională

Consiliul cu Activități Sociale şi Studenţeşti este format din:

  • Prorectorul cu Activități Sociale şi Studenţeşti -în calitate de preşedinte;
  • Șef servciu social;
  • Prodecanii cu activități sociale și studențești ai fiecărei facultăţi;
  • 2 reprezentanţi ai studenţilor (Prefectul și un reprezentant al liniilor de studii în limbile străine);

Atribuțiile Consiliul cu Activități Sociale şi Studenţeşti se regăsesc descrise în detaliu în Regulamentul Propriu de Organizare și Funcționare (RU 9) și în Carta USAMV Cluj-Napoca.