Raportul anual al Decanului Facultății de Horticultură, 27 ianuarie 2016