Raportul anual al Decanului Facultății de Zootehnie, 26 ianuarie 2016