Sesiunea omagială de aniversare a 25 de ani de USAMV Cluj-Napoca și Raportul Rectorului pe anul 2014, 19 martie 2015