Simpozionul Internațional ”Perspective ale Agriculturii Milleniului III”, 29 Septembrie -1 Octombrie 2016