Standarde minimale CNATDCU – necesesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor de conferentiar si profesor

Standarde minimale Comisia 14-IRVA
Standarde minimale-Comisia 21- MV