Tematica concurs 2019-2020

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
POSTURI DIDACTICE SI DE CERCETARE – PERIOADA NEDETERMINATĂ – SCOASE LA CONCURS Semestrul I 2019-2020

 

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învățământ conform cu structura postului din Statul de functii  Data si locul sustinerii probelor de concurs Subiect -Sustinere publica 
1 Agricultura  I.Științe tehnice și științele solului IB/2 Conferențiar Bonitarea terenurilor agricole, Pedologie, Pedologie 2 7.02.2020 Laborator 23 Pedologie, ora 11 Prelegere publica
Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
2 Agricultură  I.Științe tehnice și științele solului IB/9 Șef lucrări Educație fizică și sport 2, Ed.fizica 1, Educație fizică 1, Educație fizică 2, Ed.fizica 2, Parazitologie, Ed.fizica, Educație fizică și sport 3, Educație fizică și sport 4, Educație fizică și sport 1 06.02.2020
Prelegerea publică: 06.02.2020, ora 8, Mecanizare, Susținere curs: 06.02.2020, ora 9
Subiect -Sustinere publica 
3 Agricultură I.Științe tehnice și științele solului IB/13 Asistent Mașini agricole, Conducerea tractorului, Conducere tractoare, Conducere autovehicule 2, Exploatarea utilajelor agricole I, Utilaje și sisteme de transport, Testarea și diagnosticarea mașinilor și utilajelor,
Utilizarea calculatoarelor de proces și a instalațiilor de monitorizare, Senzori, traductori și achiziții de date,  Conducerea auto 2
06.02.2020
Prelegerea publică: ora 8oo, Mecanizare, Laborator Conducere auto, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
4 Agricultura  II.Cultura Plantelor IIB/1 Profesor Ameliorarea plantelor 1, Ameliorarea plantelor 2, Ameliorarea plantelor, Producerea de sămânță și material săditor, Conservarea biodiversităţii cultivarelor 7.02.2020
Laborator Ameliorarea plantelor, ora 10.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
5 Agricultură II.Cultura Plantelor IIB/22 Asistent Zootehnie şi nutriţie animală 1, Zootehnie și nutriția animalelor 1, Zootehnie şi nutriţie animală 2,
Cinegetică și piscicultură, Etologie, Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 1, Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 2, Apicultură, Topografie
Managementul proiectelor
6.02.2020, Laborator Zootehnie, ora 12.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe  
6 Agricultură II.Cultura Plantelor IIB/23 Asistent Genetică 1, Genetică 2, Genetică generală, Genetica plantelor, Biologie celulară, Fitocenologie, Biotehnologii, Conservarea naturii, Histologie vegetala si animală, Genetica umană, Conservarea biodiversitatii,
Fitoterapie
6.02.2020, Laborator Genetică, ora 9.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe  
7 Agricultura  III. Ingineria și protecția mediului IIIB/6 Șef lucrări Etică și integritate academică, Langue roumaine 3, Langue roumaine 2, Metode și tehnici de comunicare, Academic Ethics and Integrity 6.02.2020
8:00-8:45 – prelegere publică
8:45-9:10 – sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
9:10 – 10:00 – susţinerea publică a unui curs
10:00 – 10:50 – probă practică, specific postului – studiu de caz.
Subiect -Sustinere publica 
8 Agricultura  III.Ingineria și protecția mediului IIIB/9 Asistent Fizica 1, Fizica 2, Chimia mediului,  Analiza instrumentală, Surse de radiații și tehnici de protecție, Chimie 1, Practică,
Analiza și sinteza proceselor tehnologice
6.02.2020
11:00-11:45– prelegere publică
11:45-12:15 – sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
12:15 – 13:15 – probă teoretică orala, pe bază de bilet extras care conţine 2- 3 subiecte din tematica anunţată.
13:30 – 14:30 – probă teoretică scrisă, pe bază de bilet extras care conţine 2- 3 subiecte din tematica anunţată.
14:40 – 15:30 – probă practică, specifică postului – studiu de caz.
 
9 Horticultură  I.Horticultură și Peisagistică I/B/15 Asistent Amenajarea și întreținerea gazonului, Plante ornamentale de interior, Pomicultură ornamentală, Artă florală, Istoria parcurilor şi grădinilor, Practică 2, Floricultură 1, Floricultură 2 06.02.2020
Laborator Floricultură, E2-23, ora 9.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
10 Horticultură  II.Silvicultură  II/B/12 Șef lucrări Educaţie fizică 1, Educaţie fizică 2, Practică 2, Educaţie fizică 3, Educaţie fizică 4,  Metode de învățare 06.02.2020,  09:00–09.45 – prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare.
09:45-10:00 – sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
10:00-11:30 – susţinerea probei teoretice orale pe baza unui bilet extras care conţine 2-3 subiecte din tematica afişată.
12:00-13:00 – oră practică sau studiu de caz
Subiect -Sustinere publica 
11 Horticultură  II.Silvicultură  II/B/14 Asistent Silvicultură 1, Silvicultură 2, Administraţie silvică 06.02.2020, 13:00–13.45 – prelegere publică
13:45-14:00 – sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
14:00-15:30 – susţinerea probei teoretice orale pe baza unui bilet extras care conţine 2-3 subiecte din tematica afişată.
15:30-15:00 – susţinerea probei teoretice scrise, pe baza unui bilet extras care conţine 2-3 subiecte din tematica afişată.
15:00-16:00 – oră practică sau studiu de caz
 
12 Horticultură  III.Științe Economice  III/B/1 Profesor Analiză economică şi financiară,  Analiză economică şi financiară, Analiza strategiilor de dezvoltare rurală, Gestiunea afacerilor în silvicultură 2, Bazele evaluării afacerii 06.02.2020
Laborator H 54, ora 10.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
13 Horticultură  III.Științe Economice  III/B/3 Lector Ghid și orientare, Educaţie fizică 1, Educaţie fizică 2, Ed. fizică și sport*, Educaţie fizică şi sport, Ed. fizică și sport, Practică 07.02.2020
Laborator H 54, ora 9.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
14 Horticultură  IV. Măsurători Terestre și Științe Exacte IV/B/13 Asistent Cadastru 1, Cadastru 2, Cadastru (proiect), Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 1, Automatizări, tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor geospaţiale 2, Practică-topografie I, Practică- topografie II și geodezie, Compensarea măsurătorilor și statistică 1 6.02.2020
Sala 32 Horticultura, ora 9.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
15 Zootehnie si Biotehnologii  II. Științe tehnologice II/B/1 Conferențiar Tehnologia creșterii cabalinelor, producțiile animalelor 1, Materii prime de origine animală, Producțiile animalelor 2 06.02.2020
Laboratorul de cabaline (sala 43), ora 10.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
16 Medicina Veterinara I. Științe Preclinice I/B/1 Conferențiar Chimie, Biochemistry, Biochimia metabolismului tisular, Chemistry, Biochemistry and molecular biology 07.02.2020
Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Biochimie, ora 9.30
Subiect -Sustinere publica 
17 Medicina Veterinara I. Științe Preclinice I/B/10 Șef de lucrări Anatomie 3, Anatomie 4 06.02.2020
Sustinere prelegere publica 8.00-8.45
Disciplina de Anatomie
9.00-9.50 – Susținere curs
10.00  – Proba practică
Subiect -Sustinere publica 
18 Medicina Veterinara I. Științe Preclinice I/B/16 Asistent  Chimie, Biochimie și biologie moleculară, Biochimie 06.02.2020
Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Biochimie, ora 10.30,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
19 Medicina Veterinara II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor  II/B/2 Conferențiar Creșterea animalelor, Producții animaliere 2, Patologie animală 07.02.2020
Laborator 121 – Producții animaliere , ora 9.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
20 Medicina Veterinara II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor  II/B/4 Șef de lucrări Bien-être, ethologie et protection animale, Hygiène vétérinaire et protection d´environnement, Welfare. Etology and animal protection, Bunăstare, etologie și protecție animală   6.02.2020  Laboratorul de Igiena și bunăstarea animalelor, ora 12.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe Subiect -Sustinere publica 
21 Medicina Veterinara II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor  II/B/12 Asistent  Practica intramurală 7.02.2020, Laborator- productii animaliere-MV, ora 10.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe  
22 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/8 Șef de lucrări  Clinica ecvine 1, Clinica ecvine 2, Clinique-ruminants 2, Equine-Clinics 1, Equine-Clinics 2, Clinique- Equine 1, Clinique- Equine 2, Clinică chirurgicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2 07.02.2020
Laborator chirurgie, ora 12.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
23 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/21 Asistent Clinica rumegătoare 2, Clinica rumegătoare 1 , Ruminants-Clinics 1 , Ruminants-Clinics 2, Clinique-Ruminants 1, Clinique-Ruminants 2, Clinică suine 1, Clinică suine 2 06.02.2020
Laborator chirurgie, ora 9.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
24 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/22 Asistent Propedeutică și tehnică chirurgicală 1, Propedeutică și tehnică chirurgicală 2, Clinică chirurgicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2 07.02.2020
Laborator chirurgie, ora 9.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
25 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/27 Asistent  Semiologie 1, Semiologie 2 06.02.2020, Laborator Semiologie, ora 12.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe  
26 Medicina Veterinara III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/32 Asistent Toxicology 1, Toxicologie 2, Toxicologie 1, Citologie et hematologie 7 februarie 2020
Laboratorul de toxicologie/nutriție, ora 9.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
27 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/1 Profesor  Medicină preventivă, Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4, Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3, Boli infecțioase 1, Legislație și deontologie în medicină veterinară 7 February 2020
Sala de legislație, Cladirea VII MV, ora 12.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
28 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/8 Șef de lucrări  Clinical laboratory, Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 4, Laborator clinic, Internal Medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2 06.02.2020.Disciplina de Patologie și Clinică Medicală , ora 9.00,Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe Subiect -Sustinere publica 
29 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/10 Șef de lucrări  Biologie animală, Parazitologie şi boli parazitare 1, Parazitologie şi boli parazitare 2 06.02.2020
Laboratorul Disciplinei de Parazitologie și Boli Parazitare, ora 10.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
30 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/26 Șef de lucrări Radiology and medical imaging, Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2, Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species)1 06.02.2020
Disciplina de Patologie și Clinică Medicală , ora 10.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Subiect -Sustinere publica 
31 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/27 Asistent  Boli infecțioase(clinica și prelegeri clinice pe specii) 3, Boli infecțioase(clinica și prelegeri clinice pe specii) 4, Boli infecțioase 1, Boli infecțioase 2 7 februarie 2020
Sala de legislație, Cladirea VII MV, ora 10.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
32 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/32 Asistent Clinica rumegătoare 1, Clinique médicale (clinique et leçons cliniques sur espèces) 2, Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4,Clinica rumegătoare 2 07.02.2020
Disciplina de Patologie și Clinică Medicală, ora 10.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
33 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/33 Asistent  Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii)1, Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii)4, Clinică medicală (clinica și prelegeri clinice pe specii) 2 07.02.2020
Disciplina de Patologie și Clinică Medicală, ora 9.00, Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RU 37 cu o pauză de 10 minute între probe
 
34 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/1 Conferențiar Procesarea în industria morăritului și panificației 1, Procesarea în industria morăritului și panificației 2, Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 1, Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2 7 februarie 2020.  Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min
February 7, 2020
Public talk – 45 min
Public Lecture – 50 min
11.00
Facultatea de Stiinta şi Tehnologia Alimentelor, Calea Florești, nr. 64, Sala 9
Subiect -Sustinere publica 
35 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare  IB/5 Șef lucrari Controlul calității produselor vegetale 1, Controlul calității produselor de origine vegetală 1, Calitatea și siguranța alimentelor de origine non-animală 1, Plante condimentare și aromatizante, Ecoalimente, Materii prime și ingrediente pentru preparate gastronomice 06.02.2020 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min, ora 8.00
Facultatea de Stiinta şi Tehnologia Alimentelor, Calea Florești, nr. 64, Sala 19
Subiect -Sustinere publica 
36 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/6 Șef lucrari Managementul calității alimentelor, Calitatea și siguranța alimentelor de origine non-animală 2, Sisteme de management al calității produselor alimentare, Managementul calității aplicat în gastronomie, Certificarea produselor alimentare, Calitatea și siguranța alimentelor de origine non-animală 1 06.02.2020 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min, ora 11.00, Facultatea de Stiinta şi Tehnologia Alimentelor, Calea Florești, nr. 64, Sala 19
Subiect -Sustinere publica 
37 Știința și Tehnologia alimentelor Ingineria Produselor Alimentare IB/9 Asistent Tehnologia produselor extractive 2- ulei, Tehnologia produselor extractive 1 – zahăr, Tehnologia amidonului-produse zaharoase, Reologia alimentelor, Tehnologia produselor extractive – ulei, Tehnologia uleiului şi a margarinei, Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 2, Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase 1, Tehnologia amidonului 06.02.2020 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min, ora 13.00
Facultatea de Stiinta şi Tehnologia Alimentelor, Calea Florești, nr. 64, Sala 19
 
38 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului II B/1 Profesor Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară, Arome şi sisteme aromatizante moderne, Compuși biologic activi, Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1 7.02.2020
8.30-10.30 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min, 8.30-10.30
Public talk – 45 min
Public Lecture – 50 min
Calea Floreşti 64, Sala curs 9
Subiect -Sustinere publica 
39 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/2 Conferențiar Food Fraud and Mitigation, Aplication of ISO 17025 in Agrifood Testing Laboratories (GLP), Chimie anorganică și chimie analitică 1 7.02.2020
11.30-13.30 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
11.30-13.30 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min
11.30-13.30
Public talk – 45 min
Public Lecture – 50 min
Calea Mănăştur 3-5, Chimie
Subiect -Sustinere publica 
40 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/5 Șef lucrari Boli transmisibile prin alimente la om, Microbiologie specială, Contaminanții biologici și siguranța alimentelor, Analiza și monitorizarea riscurilor în gastrotehnie 6.02.2020
8.30-11.30 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min
Proba 3: Proba practică – lucrări practice – 50 min
Calea Floreşti 64, Laborator Microbiologie
Subiect -Sustinere publica 
41 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/6 Șef lucrari Tehnologii în obținerea și utilizarea aditivilor alimentari 2,
Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 1, Gastrotehnie și catering, Protecţia consumatorului în România şi Uniunea Europeană 2, Implementarea Sistemului ISO17025 în laboratoarele de control a contaminanților
6.02.2020
11.30-14.30 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min
Proba 3: Proba practică – lucrări practice – 50 min
Calea Floreşti 64, Laborator Aditivi
Subiect -Sustinere publica 
42 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/7 Șef lucrari Inocuitatea produselor alimentare, Nutriție și sănătate, Nutriție personalizată și dietetică (alcatuire diete), Chimia alimentului 7.02.2020
8.30-11.30 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min
Proba 3: Proba practică – lucrări practice – 50 min
Calea Mănăştur 3-5, Chimie
Subiect -Sustinere publica 
43 Știința și Tehnologia alimentelor Știința Alimentului IIB/8 Șef lucrari Food marketing (retails, catering) and consumer protection, Bioetică alimentară, Etică și integritate academică, Management și marketing 7.02.2020
11.30-13.30 Toate probele de concurs se desfăşoară în conformitate cu RC 37 cu o pauză de 10 minute între probe
Proba 1: Prelegere publică – 45 min
Proba 2: Susținere publică curs – 50 min
Proba 3: Proba practică – lucrări practice – 50 min
Calea Mănăştur 3-5, Chimie
Subiect -Sustinere publica