Cazare

CAZARE OCTOMBRIE 2022 – INSCRIERI IN PERIOADA 1 IULIE – 4 SEPTEMBRIE 2022

Facultatea   Formular on-line
Facultatea de Agricultură   Facultatea de Agricultură 
Facultatea de Horticultură   Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii   Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară   Facultatea de Medicina Veterinară
Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor   Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor
Doctorat   Doctorat

 

CALENDAR CAZARE  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Liste Preliminare Cazari

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Facultatea de Silvicultură și Cadastru 
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor
Doctorat

 

Liste Finale Cazari

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Facultatea de Silvicultură și Cadastru 
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința si Tehnologia Alimentelor
Doctorat

PROGRAM DE CAZARE

Acte necesare pentru cazare:

 • carte de identitate
 • copie carte de identitate
 • aviz epidemiologic
 • 2 poze
 • adeverință copil cadru didactic – avizată de Inspectoratul Școlar Județean (unde este cazul)
 • adeverință de la centrul de plasament  (unde este cazul)
 • bani pentru taxa de regie – luna octombrie

Căminele studențești sunt unități aflate în proprietatea şi administrarea Universității de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (USAMVCN) care asigură condiții de viață, odihnă și studiu pentru studenții, masteranzii și doctoranzii îndreptățiți de a beneficia de cazare în cămine, pe durata deținerii de către aceștia a calității de studenți ai USAMVCN.

Căminele funcționează pe tot parcursul anului universitar, cu excepția vacanței de vară, când acestea se închid în vederea efectuării reparațiilor și igienizărilor. Anumite cămine pot funcționa vara in regim hotelier, la tarife aprobate anual de Consiliul de Administrație.

Comisia de Cazare pe Universitate:

 • Președinte comisie: Prorector activități sociale și studențești;
 • Membri:
  • Prodecanii sociali si studențești ai facultăților; 
  • Șeful Serviciului Social;
  • Reprezentant Prorectorat Relații Internaționale;
  • Reprezentant al Scolii Doctorale;
  • Prefectul studenților;
  • Secretar Prorectorat.

Comisia de cazare pe facultate:

 • Președinte comisie: Prodecan activități sociale și studențești;
 • Membri:
  • Student reprezentant al Consiliul Facultății;
  • Student membru al Asociației studențești pe facultate;
  • Administrator cămin;
  • Secretar facultate.

Administrația căminului*:

 • Prodecan social si studențesc,;
 • Administratorul căminului;
 • Consiliul Studențesc de Cămin;

* asigură repartizarea studenților în cămin si desfășurarea în condiții optime a cazării