Comisia de Bioetică

Președinte:
Prof. dr. Dan VODNAR
Membri:
Prof. dr. Ioan MARCUS
Prof. dr. Marius ZAHAN
Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI
Prof. dr. Corina CĂTANĂ
Prof. dr. Ion COPOERU, Facultatea de Filosofie, UBB Cluj-Napoca

Avizul Comisiei de Bioetică – link
Anexa 1 – Descrierea gradelor de solicitare sau de suferință – link
Anexa 2 – Planul biometric privind realizarea cercetării – link
Anexa 3 – Lista publicațiilor care justifică cercetarea – link
Declarație pe proprie răspundere – Coordonator proiect – link
Declarație de conformitate – link