Comisia pentru Relaţia cu Absolvenţii

Comisia pentru relaţia cu absolvenţii are rolul de a dezvolta legături de colaborare dintre USAMVCN  şi absolvenţii săi.  Susține crearea unei comunități de absolvenţi puternice, sprijină absolvenții în cariera acestora, încurajând totodată angajarea lor în dezvoltarea universității și promovarea imaginii acesteia în mediul socio-economic și academic național și internațional.

Obiectivele  comisiei:

(1) Crearea și dezvoltarea unui cadru și a instrumentelor adecvate de comunicare cu absolvenţii.

(2) Susținerea, formarea și dezvoltarea unei comunități puternice a absolvenţilor universității.

(3) Sprijinirea membrilor absolvenţi în dezvoltarea carierei lor profesionale.

(4) Facilitarea implicării absolvenților în dezvoltarea și promovarea universității.

Structura Comisiei:

Prorectorul în relaţia cu mediul socio-economic din cadrul universităţii – președinte

Prodecanii cu activităţi sociale şi studenţeşti şi îndrumătorii de an – membri

Prodecanii cu activităţi sociale şi studenţeşti își definesc componența comisiei la nivelul facultății. Comisia este alcătuită din membrii cu atribuţii şi competenţe potrivit obiectivelor sale. Secretariatul Comisiei este asigurat de către Secretariatul Prorectoratului USAMV Cluj-Napoca.

RU 28 – Regulamentul Comisiei pentru relaţia cu absolvenții 

Date de contact:

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca,
Calea Mănăştur, Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca
Tel.+ 40-264-596.384  int.289
Fax + 40-264-593.792
www.usamvcluj.ro

Coordonator – Lector dr. Tunde Giurgiuman
Tel: 0744206491
Email: tundegiurgiuman@usamvcluj.ro