Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Organizare

Conducerea executivă a universităţii este asigurată de Consiliul de Administrație având ca Președinte pe Rectorul universității. Consiliul de Administrație are în componența 15 membrii: rector, 6 prorectori, director CSUD, 5 decani, director general administrativ și prefectul studenților.

Forul deliberativ este Senatul Universitar, format din 35 persoane care se întâlnesc în sesiuni periodice şi în cadrul unor comisii permanente pentru luarea de decizii. Senatul este condus de Președintele Senatului universitar.

Direcţia Generală Administrativă, coordonează prin personalul existent întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a universităţii. Direcția General Administrativă este condusă de Directorul General Administrativ.