Descrierea si tematica posturilor scoase la concurs Anul universitar 2020-2021 Sem I

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învățământ conform cu structura postului din Statul de functii  Descrierea postului  
1 Agricultură  II.Cultura Plantelor II/B/2 Profesor Entomologie1; Entomologie 2;  Entomologie; Controlul dăunătorilor din agroecosisteme. II/B/2
2 Agricultură II.Cultura Plantelor II/B/13 Șef de lucrări Tehnici moderne de laborator; Anatomia și igiena omului;  Biotehnologii medicale;  Imunobiologie;  Analize și teste clinice.
 
II/B/13
3 Horticultură  I.Horticultură și Peisagistică I/B/1 Profesor Tehnologii viticole 1; Tehnologii viticole 2;  Viticultură generală 1; Viticultură generală 2;  Viticultură ornamentală; Viticultură. I/B/1
4 Horticultură  I.Horticultură și Peisagistică  I/B/15 Asistent Floricultură 1; Floricultură 2; Istoria parcurilor şi grădinilor; Plante ornamentale de interior;  Artă florală; Practică 3. I/B/15
5 Horticultură  II.Silvicultură  II/B/10 Asistent Gestiunea afacerilor în silvicultură 1;  Gestiunea afacerilor în silvicultură 2;  Practică 1; Metode și tehnici de prospectare turistică;  Control financiar şi audit. II/B/10
6 Horticultură  II.Silvicultură  II/B/11 Asistent Tehnică experimentală;  Ecologie şi protecţia mediului; Ecologie; Biostatistică şi tehnică experimentală; Drept şi legislaţie forestieră. II/B/11
7 Horticultură  IV. Măsurători Terestre și Științe Exacte IV/B/1 Profesor Cartografie digitală;  Fotogrammetrie; Geodezie elipsoidală; Stereofotogrammetrie şi fotointerpretare;  Geodezie. IV/B/1
8 Horticultură  IV. Măsurători Terestre și Științe Exacte IV/B/2 Conferențiar Topografie 1; Geodezie – proiect; Topografie 2. IV/B/2
9 Horticultură  IV. Măsurători Terestre și Științe Exacte IV/B/9 Lector Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială; Metode numerice;  Analize spaţiale în GIS; Astronomie geodezică;  Matematici speciale. IV/B/9
10 Horticultură  IV. Măsurători Terestre și Științe Exacte IV/B/12 Asistent  Cartografie digitală; Geodezie elipsoidală; Geodezie; Fotogrammetrie; Stereofotogrammetrie şi fotointerpretare;   Geodezie-proiect; Compensarea măsurătorilor şi statistică 1; Compensarea măsurătorilor şi statistică 2. IV/B/12
11 Zootehnie I Biotehnologii  I. Științe Fundamentale  I/B/1 Profesor Microbiologie; Imunologie; Biotehnologii pentru obţinerea alimentelor funcţionale şi suplimentelor nutriţionale; Biotehnologii microbiene; Microbiologie aplicată. I/B/1
12 Zootehnie I Biotehnologii  I. Științe Fundamentale  I/B/6 Șef de lucrări Microbiologia alimentelor; Microbiologie generală; Microbiologie; Biotehnologii în apicultură şi sericicultură; Boli transmisibile prin alimente la om. I/B/6
13 Zootehnie I Biotehnologii  II. Științe Tehnologice II/B/2 Șef de lucrări Aditivi alimentari; Practică 2; Calitatea producțiilor apicole şi sericicole; Tehnologia produselor extractive; Practică 3. II/B/2
14 Medicina Veterinară II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor  II/B/3 Șef de lucrări Génétique; Genetică; Eredopatologie și genetică moleculară; Maladies héréditaire et génétique moléculaire. II/B/3
15 Medicina Veterinară II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor  II/B/4 Șef de lucrări  Hygiene et technologie alimentaire 2; Inspection et contrôle des produits et des aliments d’origine animale 1; Inspection et contrôle des produits et des aliments d’origine animale 2; Hygiene et technologie alimentaire 1; Igienă şi tehnologie alimentară 1; Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală 2. II/B/4
16 Medicina Veterinară II. Producții animaliere şi siguranța alimentelor  II/B/18 Asistent Elevage des animaux; Production animale 1; Production animale 2; Animal Production 1; Elevage animaux de compagnie; Pet breeding. II/B/18
17 Medicina Veterinară III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/2 Profesor  Pathophysiology 1; Pathophysiology 2. III/B/2
18 Medicina Veterinară III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/6 Profesor  Clinică chirurgicală (clinica si prelegeri clinice pe specii) 2; Surgical clinics (clinics and clinical lectures on animal species) 3; Veterinary orthopaedics and traumatology. III/B/6
19 Medicina Veterinară III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/19 Şef de lucrări Imunologie; Microbiologie 2; Microbiology 1; Microbiology 2; III/B/19
20 Medicina Veterinară III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/21 Asistent  Diagnostic necropsic şi medicină legală 1; Anatomie patologică 1; Anatomie patologică 2; Diagnostic necropsic şi medicină legală 2; Pathological Anatomy 1; Citopatologie și hematologie. III/B/21
21 Medicina Veterinară III. Științe Clinice şi Paraclinice III/B/27 Asistent  Propedeutică și tehnică chirurgicală 2; Propedeutică și tehnică chirurgicală 1; Propaedeutics and surgical techniques 1;  Animal medical rehabilitation; Clinique chirurgicale et leçons cliniques sur espèces 1. III/B/27
22 Medicina Veterinară IV. Științe Clinice  IV/B/3 Profesor Radiologie și imagistică medicală; Semiologie 2;  Ethopathologie; Sémiologie 2; Sémiologie1. IV/B/3
23 Medicina Veterinară IV. Științe Clinice  IV/B/11 Șef de lucrări Maladies infectieuses (clinique et leçons cliniques sur espèces) 3; Maladies infectieuses (clinique et leçons cliniques sur espèces) 4; Boli infecțioase (clinică și prelegeri clinice pe specii) 3; Clinique-porcine 2; Clinique-porcine 1. IV/B/11
24 Medicina Veterinară IV. Științe Clinice  IV/B/21 Șef de lucrări Boli infecţioase 1;  Boli infecţioase 2; Equine-Clinics 1. IV/B/21
25 Medicina Veterinara IV. Științe Clinice  IV/B/31 Asistent Maladies infectieuses 1; Maladies infectieuses 2;  Maladies infectieuses (clinique et leçons cliniques sur espèces) 4; Maladies infectieuses (clinique et leçons cliniques sur espèces) 3. IV/B/31
26 Medicina Veterinară IV. Științe Clinice  IV/B/32 Asistent  Ruminants-Clinics 1; Ruminants-Clinics 2;  Clinique-ruminants 1; Clinique-ruminants 2; Swine-Clinics 1;
Swine-Clinics 2; Clinique- porcine1;  Clinique-porcine 2; Fiziologia reproducţiei la animale;  Obstetrică; Tulburări de reproducere (clinică și prelegeri clinice pe specii)1.
IV/B/32
27 Medicina Veterinară IV. Științe Clinice  IV/B/33 Asistent  Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3; Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4; Boli infecţioase 1; Companion animals-Clinics-1. IV/B/33
28 Știința și Tehnologia alimentelor I.Ingineria Produselor Alimentare I/B/3 Șef de lucrări Tehnologia morăritului; Tehnologia morăritului şi panificaţiei 1; Principii de baza în tehnica culinară; Conditionarea și păstrarea produselor agroalimentare; Sisteme sustenabile de producţie agro-alimentară; Trasabilitatea alimentelor în lanţul alimentar. I/B/3
29 Știința și Tehnologia alimentelor I.Ingineria Produselor Alimentare  I/B/4 Șef de lucrări Practica de specialitate; Tehnologia produselor fermentative; Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă; Managementul calității aplicat în gastronomie; Operații unitare în industria alimentară 1; Operații unitare în industria alimentară 2; Tehnologii fermentative 1; Igiena societăților din industria alimentară.  I/B/4
30 Știința și Tehnologia alimentelor I.Ingineria Produselor Alimentare I/B/6 Șef de lucrări Materii prime animale 1; Materii prime animale 2; Igiena și trasabilitatea pe lanțul agro-alimentar; Proiectare alimente funcționale și dietetice; Principii moderne de procesare a produselor alimentare 1; Certificarea produselor alimentare. I/B/6
31 Știința și Tehnologia alimentelor II.Știința Alimentului II/B/2 Șef de lucrări Biochimia alimentului; Compuși bioactivi; Biochimie. II/B/2
32 Știința și Tehnologia alimentelor II.Știința Alimentului II/B/3 Șef de lucrări Contaminanții chimici și siguranța alimentelor; Analiza si monitorizarea riscurilor in gastrotehnie; Agroecosistemele și producția alimentară; Ecologie și protecția mediului; Ambalarea, etichetarea și designul în industria alimentară. II/B/3
33 Știința și Tehnologia alimentelor II.Știința Alimentului II/B/4 Șef de lucrări  Autentificarea și falsificarea alimentelor 2; Deșeuri alimentare reciclabile; Alimente funcționale 1; Alimente funcționale 2; Falsificarea şi autentificarea produselor alimentare; Autentificarea și falsificarea alimentelor 1. II/B/4